You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FREE UK DELIVERY
ON 3 CASES OR MORE

img
img
View your shopping cart 0
 

Yr Ystod Protein

Mae pobyddion Brynmor wedi profi mor fedrus ydyn nhw unwaith eto, gyda fflapjacs fydd yn rhoi digonedd o brotein i chi. Gyda 10g o brotein ymhob fflapjac bydd ein cynigion yn rhoi hwb arbennig (a blasus) iawn i'ch sesiwn ymarfer corff dyddiol, p'un a ydych yn y gampfa neu'n heicio drwy gefn gwlad.

logo

Golden Syrup Protein

logo

Salted Caramel Protein

logo

Gluten free

logo

Wheat free

logo

Source of fibre

logo

Suitable for vegetarians (Vegan options)

logo

No artificial colours or preservatives

logo

10g protein in
each bar

baloon bird bird

Yr Ystod Draddodiadol

Gyda'n cynnig amrywiol o flasau traddodiadol ac arloesol a fydd yn tynnu dŵr i'ch dannedd, bydd ein Fflapjacs Brynmor yn deffro eich chwilfrydedd am fyrbrydau. Maent yn orlawn â chynhwysion blasus sydd wedi eu dewis yn naturiol a'u creu gyda'r llaw yng nghefn gwlad prydferth Cymru, felly bydd ein fflapjacs yn danwydd gwych i'ch corff a'ch meddwl hyd yn oed ar eich dyddiau prysuraf.

logo

Apricot & Almond

logo

Caramel Fudge

logo

Pistachio

logo

Summer Berry

logo

Dark Chocolate & Ginger

logo

Apple & Raspberry

logo

Cashew & Coconut

logo

Gluten free

logo

Wheat free

logo

Source of fibre

logo

Suitable for vegetarians (Vegan options)

logo

No artificial colours or preservatives

bird

Yr Ystod Llai o Siwgr

Pan oeddem ni'n credu'n siŵr na allai ein pobyddion arbenigol wella ar eu cynnyrch maen nhw wedi creu ystod llai o siwgr Brynmor, gan roi mwy o reswm nag erioed i chi fwynhau byrbrydau! Gyda 30% yn llai o siwgr na'r fflapjac arferol, mae ein cyfuniad o flasau arloesol yn sicrhau bod ein hystod llai o siwgr yn dal i fod yn anhygoel o flasus. Byddwch yn gofyn pam yn y byd na ddaethoch ar ein traws flynyddoedd yn ôl.

logo

Apple Crumble Reduced Sugar

logo

Sticky Toffee Reduced Sugar

logo

Gluten free

logo

Wheat free

logo

Vegan friendly

logo

Source of fibre

logo

Suitable for vegetarians

logo

No artificial colours or preservatives

logo

30% less sugar